Wednesday, October 27, 2010

Lägenhetsköp, del 538

Nu är det nästan åtta veckor sedan mitt bud på lägenheten jag vill köpa antogs. Planen var att det skulle ta 5 veckor att färdigställa köpet. Det gjorde det inte, kan vi ju konstatera.

Lägenhetsköp i England är en utdragen process som försinkas ännu mer av att alla dokument ska skickas med post. Så när säljaren ska skicka info till mig så får han pallra sig iväg till brevlådan och skicka dem till sin advokat. Som tittar på dem och tar kopia och sen skickar dem till min advokat. Med post. Som sen tittar på dem och tar kopia och skickar dem till mig. Med post. Trots att vi har postutdelning på lördagar så blir en försening från säljarens sida på 5 dagar lätt en försening på 10 dagar på grund av alla dessa brevutskick.

Sen måste min advokat få svar från kommunen och lantmäteriverket angående bostadens ägareförhållande, byggnadslov som utfärdats, om det har getts byggnadslov för ett stort bygge i närheten som skulle kunna komprimera lägenhetens värde i framtiden, etc. Här lyckades kommunen lämna svar på fel lägenhet, så vi fick börja om igen. Och nu har min advokat gått på semester i en vecka, så jag vet faktiskt inte när köpet kan gå igenom. Förhoppningsvis nästa vecka. Eller veckan därpå.

Innan dess ska jag pack ihop min Bloomsbury lägenhet och frakta alla mina saker till temporär förvaring eftersom mitt utflyttningsdatum är 2 november.

No comments: