Monday, August 06, 2007

Search function

Du vet att du tillbringar for mycket tid framfor datorn da du bladdrar igenom en bok, letande efter ett citat, och tanker att du kan val gora Ctrl+F sa gar det snabbare...

No comments: