Monday, May 18, 2009

Oh baby!

Basta Isa fick barn i helgen och jag blir sa glad att jag nastan borjar grata. Nar ens narmaste vanner far bebisar kanns det sa otroligt speciellt. Alskade, sota Isa som nu har fatt sin alskade, efterlangtade bebbe. *torkar tar ur ogonvran*

No comments: