Thursday, September 15, 2005

Hel och ren

Mamma kommer i kvall och agenten som har hand om lagenheten kommer forbi med nagra potentiella hyresgaster vid nio (vart kontrakt gar ut om tva manader), sa jag och JS har stadat och jag ar faktiskt pakladd och kammad fasten klockan bara ar atta. (I vanliga fall byter jag inte om forran vid elva-snaret.)
Telereparatoren ska ocksa komma, nangang mellan atta och tolv, men honom har vi inte stadat for. Telewest's taskiga service fortjanar inte ett valstadat vardagsrum!

1 comment:

Skylla said...

Potentiella hyresgäster???
Men ni då? Vart ska ni ta vägen?