Thursday, February 28, 2008

Och klippningen blev bra...

Fordel med frisorsbesok vs tandlakarbesok: man far vin och kan lasa Hello Magazine utan att skammas.

No comments: