Sunday, September 14, 2008

Konversationer man aldrig trodde man skulle ha

...att foresla for ens lagenhetskompis pojkvan att han kanske skulle anvanda gasttoan pa nedervaningen for hans, ehm, mer ljudliga toalettbestyr, istallet for badrummet som ligger vagg-i-vagg med mitt sovrum...

No comments: