Tuesday, August 09, 2005

Wimbledon Common

Igar skulle jag ut for en rask promenad i Wimbledon Common (knana verkar bra men jag vagar inte riktigt jogga tva dagar i foljd sa jag bestamde mig for en promenad pa en timme i stallet) och travade upp till parken och ivag till the Windmill. Darefter gick nagonting snett. Framst jag sjalv. Tog fel vag tillbaka och hamnade i Roehamption Vale. Sa det var bara att knata tillbaka. Hela vagen tillbaka. En timme och 50 minuter efter att jag gick hemifran sa var jag tillbaka vid the Windmill och darifran joggade jag hem. Sa den lilla promenaden blev 2h och 15min och jag drack 3 pints of water nar jag kom hem. Men nu har jag lart kanna parken battre och hittat vackra stigar i tat vegitation

No comments: