Monday, July 17, 2006

Fredliga Stockholm

Jag knatar runt vid KTH med tva frankerade brev i handen och letar efter en brevlada. Jag har gatt fran Birger Jarlsgatan utan att hitta en enda. Tanker att nanstans vid Valhallavagen maste det val anda finnas en. Hittar ingen sa jag fragar en dam som star och vantar pa bussen (hon ser ut som hon skulle gora det varje dag) om hon mojligtvis vet om det finns nagon brevlada i narheten. Hon svarar att hon tror att det finns en nere i tunnelbanan. Jag tackar och ler men tanker for mig sjalv, "Klart att det inte finns nan brevlada nere i tunnelbanan! Det skulle ju vara en sadan sakerhetsrisk!" Sen slar det mig plotsligt att Stockholms tunnelbana inte ar ett sa hett terroristmal och att fa grupper skulle tycka att det vore en sa himla smart ide att proppa bomber i brevladan vid KTH's tunnelbanestation. Att ha bott i London i tre ar har satt sina spar...

(Och nej, det finns ingen brevlada nere i tunnelbanan vid KTH, daremot finns det en Giro brevlada [finns det fortfarnande folk som betalar via giro????]. Och sa finns det tva fina brevlador precis nar man kommer upp ur tunnelbanan vid Ostra Station.)

No comments: