Friday, March 13, 2009

Moder Svea

Igar hade jag 'a moment of enlightment'. Det gick helt enkelt upp en Liljeholmare. En av de stunder da man inser att det man har haft all fakta till hand hela tiden men aldrig lyckats sammanbinda punkterna, man har pa nagot satt lyckats missa det uppenbara. Och det far en att kanna sig bade upplyst och som en komplett idiot pa samma gang. Ni vet kanslan...

R fragade mig om bakgrunden till namnet 'Sverige' och jag borjade babbla om 'Svea Rike' men var 'Svea' kom ifran visste jag inte. Sa jag kollade runt pa Internet (det tog faktiskt inte sarskilt lang tid) och insag att naturligtvis, 'svear' var namet pa invanarna i vara trakter (Svealand). Och sen kommer det, detta som jag trots mina danskakunskaper lyckats missa. Att ju 'Sverige' ar 'Svearike' PA DANSKA! Visst, jag vet, da kring 1000 - 1200-talet var det nog ganska liten skillnad pa danska och svenska (och norska fanns val knappt), men just detta att jag aldrig har sett ordet 'rige' i vart lands namn fick mig att bli lite dallrig i benen.

No comments: