Thursday, October 11, 2007

glad och frustrad

Idag fick jag forst veta att en av mina narmaste vanner ar gravid (igen) och sen att Doris Lessing vann Nobelpriset. Det forsta gjorde mig glad och rord. Det ar sa speciellt nar nara vanner far barn. Sa fint och hoppfullt och sa blir jag lite rodogd. (Och sa undrar jag hur det gar for Skylla och om bebisen har kommit ut an.)
Att Lessing vann priset gjorde mig pa stralande humor. En forfattare som har paverkat mig, helt klart, som har fatt mig att ifragasatta och inspirerat mig.

Sen till nagot trakigare som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. Namligen stadning. Jag ar sa radd att jag ska hamna i ett forhallande dar det bara ar jag som stadar, dar jag gnaller om att det maste stadas och dar jag blir sur och grining darfor att jag maste gnalla och att det i slutandan blir jag som stadar i alla fall. Jag har fatt radet att skaffa stadhjalp fran manga hall for all losa den har relationsdodaren men just nu ar inte det ett alternativ.

Jag har varit sambo med tva man i mitt liv. Bada har varit jamlika (annars skulle ju jag kanppast ha dejtat dem). Ingen av dem har forvantat sig att jag skulle stada, tvatta, stryka, laga mat eller sy i deras knappar. Tvartom har de varit bra pa att laga mat (JS) och stryka (J). Men pa stadningen faller alltihop. Jag har en helt annan toleransniva vad det galler hur smutsigt jag kan ha det runtomkring mig an dessa tva man. Jag ar knappast pedant men nar jag tycker att badrummet ar snuskigt sa reagerar de knapp. De ser inte eller bry sig inte. Med JS loste det hela sig med att vi hade en staderska som kom varje dag (nar vi bodde i Braslien). Med J vet jag inte hur vi ska klara av det har.

Nu har jag i en vecka hintat att badrummet maste stadas. For tva veckor sedan stadade jag det sa nu tyckte jag att han kunde gora det. Men jag vill inte gnalla. Jag vill inte behova tala om for honom att det maste goras. Men igar fick jag ett utbrott och stadade hela badrummet samt vart sovrum i raseri (igen). Sen gick jag ut pa en 1 1/2 timmes promend for att lugna ned mig. Vi mottes upp for middag och jag berattar, lugnt, vad jag hade gjort och hur jag kande det. Han anser inte att badrummet behovs stadas sa ofta som jag men medgav att vi maste dela upp det har och att vi maste komma fram till en kompromiss. Jag tyckte att jag var super pedagogisk: jag sa "Nu ar badrummet rent. Hur ska vi gora om tva veckor nar det behover stadas igen?" Vi kom fram till att vi ska dela upp det. En av oss vattorkar ytor och den andre damsuger badrum + sovrum (vi har ju heltackningsmatta i badrummet for tusan!). Sa om tva veckor ska jag gora den ena av dessa tva sysslor (igen...) och sen saga till honom sa far han gora den andra sysslan nar han kommer hem. Jag aterkommer nog till detta amne om en manad eller sa och meddelar hur det har gatt.

No comments: