Sunday, February 01, 2009

January is the longest month

Januari are alltid langst. Det finns ingen manad sa lang som januari. September kan ibland stracka ut sig ordentligt, men lika lang som januari blir den aldrig. Och det har aret kanns januari langre an nagonsin fout. Det var en halv livstid sedan vi stod vid strandkanten i Valle och skalade in det nya aret. Jag aldrades ett ar pa en vecka dar i mitten av manaden. Star rakare nu. Med huvudet hogt, men satan vad jag ar glad att den har januari ar over. Good bye and good ridance to it!

No comments: