Friday, April 17, 2009

Obama och jag

For tva veckor sedan var han i London for G20. Igar kom han till Mexico City. Betyder det att han kommer till Stockholm i sommar?

No comments: