Tuesday, April 07, 2009

Vattenbrist

Namde jag att en anledning till att vi lamnar Mexico City over pasken ar att vattnet kommer att stangas av fran torsdag morgon till nan gang pa sondagen? Pga reparationer kommer vattnet helt att stangas av under 62 timmar, vilket paverkar 13 kommuner och 2 miljoner manniskor. Mysigt.

No comments: